Monika Kowalkowska-Wiśniewska-min

mgr Monika Kowalkowska-Wiśniewska

Jestem absolwentką Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna.

Ukończyłam całościowe szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II stopień TSR). Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz bliskimi tych osób. Wspieram kobiety i mężczyzn w odnalezieniu drogi do lepszego samopoczucia, zwiększenia pewności siebie i uwierzenia w swoje możliwości.

Ponadto moja praktyka obejmuje również współpracę z młodzieżą która poszukuje swoich sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem, presją społeczną czy trudnościami w relacjach.

W mojej pracy wykorzystuję podejście TSR, które skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, wydobywaniu zasobów i budowaniu nowych dróg prowadzących do oczekiwanych zmian.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Przyjmuje w:

CM Medi-Life Warszawa | +48 535 00 85 95

Środa 17-20

Czwartek 17-20