Patrycja Chalimoniuk - Specjalista Psychoterapii Uzależnień

mgr Patrycja Chalimoniuk

Jestem Specjalistą psychoterapii uzależnień . Ukończyłam studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku resocjalizacja, a także pedagogika opiekuńczo socjalna oraz studia magisterskie na kierunku resocjalizacja i profilaktyka społeczna.  Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Szkolenia z zakresu Dialogu Motywującego, Terapii Poznawczo Behawioralnej. Staram się regularnie dokształcać biorąc udział w superwizjach, szkoleniach i konferencjach. W pracy staram się skupiać na zasobach pacjenta, wzmacniać jego wiarę w siebie, budować nowe, zdrowe nawyki. Kluczowa jest dla mnie relacja terapeutyczna pełna zaufania, szacunku i poczucia bezpieczeństwa pacjenta. W Medi-Life prowadzę psychoterapię indywidualną osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA.

Przyjmuje w:

CM Medi-Life Piaseczno | +48 535 00 80 10

Poniedziałek 14:00-20:00

Środa 14:00-17:00