Ewa Dębicka

mgr Ewa Dębicka

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 998).

Wspieram dorosłych w radzeniu sobie z zaburzeniami lękowymi (GAD – uogólnione zaburzenie lękowe, napady paniki, hipochondria – lęk o zdrowie, fobia społeczna, OCD – zaburzenie obsesyjno- kompulsyjne – nerwica natręctw, fobie specyficzne), depresją, zaburzeniami osobowości, chorobą afektywną dwubiegunową, PTSD, schizofrenią, zaburzeniami snu a także w minimalizowaniu wyzwań związanych z ADHD czy spektrum autyzmu.

W swojej pracy cenię metody o udowodnionej skuteczności, budowanie więzi i holistyczne podejście do problemów. Ważna jest dla mnie także współpraca z psychiatrami i wspólna opieka nad pacjentem.

Pracuję pod stałą superwizją.

Wykonuję diagnostykę zaburzeń osobowości i ADHD za pomocą:

– Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2,

– diagnoza osobowości SCID-5,

– diagnoza ADHD za pomocą Diva 5-PL,

– diagnoza ADHD za pomocą komputerowego testu Moxo.

  Edukacja i doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentem:

Ukończyłam psychologię a także podyplomową Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych: Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Od 2011 roku pracuję w zawodzie psychologa, od 2016 roku psychoterapeuty. Posiadam ponad 13-letnie doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentami z różnymi problemami klinicznymi. Przez wiele lat pracowałam na oddziałach psychiatrii dorosłych (Mazowiecki Szpital Wojewódzki DREWNICA). Moje ambulatoryjne doświadczenie kliniczne obejmuje pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Poradniach Zdrowia Psychicznego i innych ośrodkach zajmujących się pomocą osobom z różnymi zaburzeniami psychicznymi i problemami psychologicznymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową oraz grupy psychoedukacyjne.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach związanych ze zdrowiem psychicznym, gdzie stale podnoszę swoje kwalifikacje.

Przyjmuje w:

CM Medi-Life Piaseczno | +48 535 00 80 10

czwartki 9:00-13:00 (wykonuje testy MMPI2, SCID5, Diva5)