Leczenie zaburzeń osobowości

pexels-cottonbro-studio-4098372

Zaburzenia osobowości i ich rodzaje

Zaburzenia osobowości to niewłaściwe, czyli odmienne od przyjętych norm, cechy osobowości, utrwalone złe wzorce zachowań oraz sposobu nawiązywania i utrzymywania relacji. To wszystko przekłada się na gorszą jakość życia, negatywny obraz samego siebie, dysfunkcyjne reakcje, niesatysfakcjonujące relacje z ludźmi. Zaburzenia osobowości rozwijają się od najmłodszych lat i pozostają przez resztę życia, chyba że zostanie podjęte leczenie. Istnieją różne typy zaburzenia osobowości.

 • osobowość paranoiczna,
 • osobowość schizoidalna,
 • osobowość dyssocjalna (psychopatyczna),
 • osobowość pograniczna (borderline),
 • osobowość histroniczna,
 • osobowość lękowa (lękliwa lub unikająca),
 • osobowość zależna,
 • osobowość anankastyczna.

Przyczyny i objawy zaburzeń osobowości

Przyczyny zaburzeń osobowości są złożone, mogą się na nie składać:

 • uwarunkowania genetyczne,
 • biologiczne, chemiczne zmiany w mózgu
 • czynniki psychospołeczne.

Do przyczyn zaburzeń osobowości należą najwcześniejsze doświadczenia – sytuacja w rodzinie (np. problemy rodzinne, przemoc, niezaspokojenie potrzeb dziecka), modelujące zachowania dorosłych, trudne relacje w grupie rówieśniczej. Pierwsze objawy zaburzeń osobowości można zaobserwować w okresie późnego dzieciństwa oraz u młodzieży.

Objawy zaburzeń osobowości zależne są od konkretnego rodzaju zaburzenia. Jednak do najpowszechniej objawiają się, jako:

 • negatywne nastawienie do świata,
 • wycofanie,
 • nadmierna chęć kierowania innymi,
 • brak umiejętności dostosowania do grupy,
 • podejrzliwość,
 • chwiejność emocjonalna.

Zaburzenia osobowości – metody leczenia

Utrwalone niewłaściwe wzorce osobowości można zmienić - zaburzenia osobowości można leczyć.

Psychoterapia zaburzeń osobowości jest najbardziej skuteczną metodę ich leczenia. Za szczególnie pomocną uznaje się terapię w nurcie psychodynamicznym – pozwala ona odkryć nieuświadomione mechanizmy funkcjonowania. Skuteczna jest też polegająca m.in. na treningu umiejętności społecznych i utrwalaniu nowych, konstruktywnych schematów działania - terapia poznawczo-behawioralna.

W wielu przypadkach odpowiednią metodą leczenia zaburzeń osobowości jest psychoterapia grupowa, w ramach której również pracuje się nad szkodliwymi zachowaniami, ale w odniesieniu do innych członków grupy. Dają to możliwość skonfrontowania i uświadomienia sobie, jak to, co się robi i mówi, wpływa na inne osoby i relacje z nimi.

W przypadku zaburzeń osobowości potrzebna jest terapia długotrwała (powyżej 10 spotkań). Efekty terapii zależą od rodzaju zaburzenia, stopnia nasilenia objawów i czasu, od kiedy występują.

Farmakoterapia bywa stosowana uzupełniająco, jako wspomaganie psychoterapii, ponieważ leki zmniejszają nasilenie objawów, polecane są więc np. preparaty stabilizujące nastrój.

pexels-cottonbro-studio-4098148

Leczenie zaburzeń osobowości – zapisz się do specjalisty

Zaburzenia osobowości można skutecznie leczyć. Pierwszym krokiem jest konsultacja ze specjalistą – psychiatrą lub psychoterapeutą, diagnostyka i ułożenie najbardziej odpowiedniego. planu leczenia. Zapisz się na wizytę już teraz!

Certyfikowani terapeuci, psycholodzy i psychiatrzy

Długi czas wizyty w atrakcyjnej cenie

Skuteczna pomoc w kryzysie

Poradnia zdrowia psychicznego w Warszawie

Al. Wilanowska 9, 02-765 Warszawa | tel. +48 535 00 85 95

Izabela Faber

Izabela Faber

Michal Milczarek-min

Michał Milczarek

Monika Kowalkowska-Wiśniewska-min

mgr Monika Kowalkowska-Wiśniewska

Dorota Chojnowska-Balcerzyk-min

Lek med. Dorota Chojnowska-Balcerzyk

Iza Olszewska foto-min

mgr Izabela Olszewska (psycholog dziecięcy)

lekarz Paweł Stasik

lek. Paweł Stasik 

Gabriela Myśliwiec

mgr Gabriela Myśliwiec

Dorota Kraskowska

mgr Dorota Kraskowska

Sandra Guzek

mgr Sandra Guzek

Olga Fąfera

mgr Olga Fąfera

Poradnia zdrowia psychicznego w Piasecznie

ul. Gerbera 14, 05-500 Piaseczno | tel. +48 535 00 80 10

zdjęcie Karolina R

Karolina Rutkowska

Dorota Chojnowska-Balcerzyk-min

Lek med. Dorota Chojnowska-Balcerzyk

Izabela-Mulak

mgr Izabela Mulak

Agnieszka Ambroziak

Mgr Agnieszka Ambroziak

Aneta Tarnacka

mgr Aneta Tarnacka

Maciej Poziomski

mgr Maciej Poziomski

Joanna Nagórska

mgr Joanna Nagórska

Dorota Kraskowska

mgr Dorota Kraskowska

Sandra Guzek

mgr Sandra Guzek

Ewa Dębicka

mgr Ewa Dębicka

Poradnia zdrowia psychicznego w Otwocku

ul. Górna 6, 05-400 Otwock | tel. +48 535 00 85 95

Agnieszka Ambroziak

Mgr Agnieszka Ambroziak

aneta jesionowska rozszerzone zdjecie canva

mgr Aneta Jesionowska

Justyna Jannas

mgr Justyna Jannasz

lek Anna Maria Figura – psychiatra

lek. Anna Maria Figura