zdjęcie Karolina R

Karolina Rutkowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam I stopień szkolenia studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiadam Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Odbyłam szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, neuroróżnorodności, pracy z dziećmi oraz stosowania technik relaksacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Terapeutycznym Wczesnej Interwencji i Pierwszych Epizodów Psychozy, pracując terapeutycznie, warsztatowo i diagnostycznie z pacjentami dorosłymi z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, ADHD, ASD oraz schizofrenii. Pracowałam w jednym z warszawskich przedszkoli, a także w Punkcie Terapii, gdzie prowadziłam konsultacje dla rodziców i zajęcia terapeutyczne dla dzieci.

Obecnie pracuję z dziećmi oraz dorosłymi. Prowadzę treningi umiejętności społecznych oraz grupowe i indywidualne zajęcia relaksacji i regulacji napięcia emocjonalnego dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych, jogi, logojogi, tańca i ruchu. Ponadto prowadzę indywidualne konsultacje z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz problemami z adaptacją przedszkolną.

W pracy z osobami dorosłymi wykorzystuję głównie metody i techniki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, elementy podejścia poznawczo-behawioralnego oraz psychoedukację. Pracuję w obszarze szeroko pojętego kryzysu oraz wzrostu pokryzysowego. Niosę pomoc osobom zmagającym się z niską samooceną, obniżeniem nastroju, lękami oraz mających myśli rezygnacyjne i problemy w relacjach społecznych i interpersonalnych. Pomagam w radzeniu sobie ze stresem, napięciem oraz trudnymi emocjami. Podczas terapii staram się skupić głównie na zasobach i mocnych stronach klienta, które mogą pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji oraz procesie zmiany i osiągnięciu lepszego samopoczucia.

Dla mnie, jedną z kluczowych części terapii zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, jest relacja terapeutyczna. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie. Podczas sesji wykazuję się empatią, akceptacją i zrozumieniem oraz poszanowaniem granic człowieka. Jego potrzeby i cele są nadrzędną częścią naszej współpracy.

Jeśli szukasz pomocy i zrozumienia, zapraszam do kontaktu.

Przyjmuje w:

CM Medi-Life Piaseczno | +48 535 00 80 10

piątek 12:00-20:00